Jūs varat pasūtīt: +37125118090
Pasūtījumi Kazahstāna: www.colonwell.kz

Cart

Par mani

FARMACEITS, KAS ATKLĀTI RUNĀ PAR ZARNU TRAKTA PROBLĒMĀM: “COLONWELL RADÄŖJA CILVĒKI, AR KURIEM ES SAZINĀJOS”

 

Daudzu cilvēku sirdi iekarojuÅ”ais veselÄ«bas produkts ColonWell strauji gÅ«st popularitāti visā pasaulē. CieŔāka saziņa ar produkta izstrādātāju ļauj viegli saprast visus ColonWell panākumu noslēpumus. Mantas Jakimavičius ir farmaceits ar lielu pieredzi, centÄ«bu un, galvenais, vienmēr uzklausa cilvēkus. ViņŔ vienmēr ir pilns ar jaunām idejām, projektiem un izaicinājumiem. Tomēr veselÄ«bas aprÅ«pes darbinieks joprojām ir pieticÄ«gs un publiski atzÄ«st, ka viņŔ nav ColonWell radÄ«tājs, bet gan cilvēki, ar kuriem viņŔ sazinājās.

 

Spriežot pēc jÅ«su zinātniskās un darba pieredzes, viss izskatās priekÅ”zÄ«mÄ«gi. Doktora grāds farmācijā, pedagoÄ£iskais darbs, pēc tam prestižs darbs farmācijas nozarē, bet beigu beigās jÅ«s pievērsāties biznesam un sākāt izstrādāt produktus veselÄ«bas uzlaboÅ”anai. Kāds bija iemesls Ŕādam pavērsienam jÅ«su karjerā?

 

ā€œSasniegtie rezultāti noteikti nav nokrituÅ”i no debesÄ«m. Es ļoti labi atceros 2009. gadu, kad biju jaunākais vadoÅ”ais farmācijas pasniedzējs universitātē. Taču, kāpjot pa zinātnes kāpnēm, jutu, ka universitātes temps man ir par lēnu. Es sapratu, ka savas idejas varÄ“Å”u realizēt tikai tad, ja pats kļūŔu par uzņēmēju ar savu ražoÅ”anas bāzi.

 

Pēc atteikÅ”anās no zinātniskās pētniecÄ«bas karjeras, vai jums jau bija skaidrs biznesa plāns, ko darÄ«siet tālāk?

 

“Man nebija skaidra plāna. PatiesÄ«bā produktu neradÄ«ju es, bet gan cilvēki, ar kuriem ikdienā sazinājos. Es vienmēr esmu centies uzklausÄ«t viņu problēmas. Pagāja ilgs laiks, lÄ«dz viņi varēja kaunoties, bet atvērti runāt par visintÄ«mākajām problēmām, piemēram, par aizcietējumiem vai vēdera uzpÅ«Å”anos. Viņi sÅ«dzējās, ka nevar atrast efektÄ«vus lÄ«dzekļus. TirgÅ« bija pieejami dažādi medikamenti zarnu trakta problēmu ārstÄ“Å”anai, taču daudzos no tiem bija izmantoti caurejas lÄ«dzekļi vai citas nelegālas vielas. Es izvirzÄ«ju sev mērÄ·i ne tikai radÄ«t preparātu zarnu trakta darbÄ«bas uzlaboÅ”anai, bet arÄ« izskaust pārliecÄ«bu, ka ir jākaunas runāt par aizcietējumiem.ā€

 

Vairāk nekā desmit gadi ir parādÄ«juÅ”i, ka jÅ«su mērÄ·is ir sasniegts. Kāda, jÅ«suprāt, ir ColonWell veiksmes formula?

 

“Lielākā daļa veselÄ«bas aprÅ«pes preparātu izstrādātāju meklē sintētiskas papildvielas, izmēģina visdažādākās jaunākās tehnoloÄ£ijas, mēģina izgudrot kaut ko jaunu. Manuprāt, viņi aizmirst paÅ”u svarÄ«gāko ā€“ dabā sastopamās vielas, kuras izmantoju sava preparāta ražoÅ”anā. Ņemot vērā visintÄ«mākās veselÄ«bas problēmas, par kurām stāstÄ«ja mani pacienti, man ir izdevies izstrādāt augu un citu dabÄ«go sastāvdaļu kompleksu, kas darbojas efektÄ«vi un ātri. Jau pēc dažām dienām cilvēki juta pārmaiņas un bija gatavi stāstÄ«t par tām citiem. Nav noslēpums, ka reklāma no mutes mutē ir visefektÄ«vākā.ā€

 

VeselÄ«bas uzlaboÅ”anas medikamentu izstrādātāji reti rāda savu seju vai tieÅ”i sadarbojas ar klientiem. Kādas ir priekÅ”rocÄ«bas tieÅ”am kontaktam ar cilvēkiem?

 

ā€œJa es nesazinātos ar cilvēkiem, es tieŔām nebÅ«tu izveidojis ColonWell tādu, kāds tas ir tagad. Pēdējo desmit gadu laikā ColonWell sastāvs ir vairākas reizes mainÄ«jies, reaģējot uz patērētāju vajadzÄ«bām. Es joprojām intensÄ«vi lasu lekcijas par veselÄ«bu, personÄ«gi konsultēju cilvēkus un nevaru iedomāties savu dzÄ«vi bez tā.ā€

 

Kam jÅ«s visvairāk pievērÅ”at uzmanÄ«bu saziņā ar cilvēkiem? Pastāstiet tikÅ”anos ar klientu, kas visspilgtāk palikusi atmiņā.

 

ā€œVislielāko uzmanÄ«bu pievērÅ”u tam, ka tās ir katra cilvēka personiskās pārmaiņas, veselÄ«gāka dzÄ«vesveida ceļa meklējumi. Es ļoti labi atceros stāstu, kad satiku sievieti ar asarām acÄ«s. Tolaik viņai bija diabēts, viņa lietoja daudz medikamentu un vairs nespēja saskatÄ«t dzÄ«ves jēgu. Mēs runājām atklāti, es sniedzu padomus, kā viņa varētu sev palÄ«dzēt. Kad mēs atkal satikāmies pēc diviem mēneÅ”iem, es viņu nepazinu. Manu acu priekŔā stāvēja starojoÅ”a un paÅ”pārliecināta dāma, kura spēja normalizēt cukura lÄ«meni asinÄ«s, uzlabot zarnu trakta darbÄ«bu un zaudēt svaru.ā€

 

Klausoties jÅ«s, Ŕķiet, ka ColonWell izveides process noritēja ļoti gludi. Kā jums izdevās izvairÄ«ties no grÅ«tÄ«bām?

 

ā€œUn kurÅ” teica, ka man izdevās no tām izvairÄ«ties? CeļŔ uz ColonWell izveidi bija diezgan sarežģīts. Cilvēki bija vÄ«luÅ”ies, ka nespēj atrast efektÄ«vus medikamentus svara samazināŔanai un zarnu trakta darbÄ«bas uzlaboÅ”anai. Viņi bija pārliecināti, ka svara zaudÄ“Å”anas ieteikumu propaganda kaitē zarnu traktam. Lietojot ColonWell, svara zudums ir zarnu trakta darbÄ«bas uzlaboÅ”anas blakusparādÄ«ba. Bija vajadzÄ«gs ilgs laiks, lai pārliecinātu patērētājus pamēģināt un saprast, ka produkts patieŔām darbojas.ā€

 

Sākotnējais ColonWell izstrādes mērÄ·is bija uzlabot zarnu trakta darbÄ«bu, taču galu galā jÅ«s pamanÄ«jāt, ka tas palÄ«dz cilvēkiem efektÄ«vi zaudēt svaru. Kādas citas negaidÄ«tas sakarÄ«bas jÅ«s pamanÄ«jāt, izstrādājot produktus veselÄ«bas uzlaboÅ”anai?

 

ā€œKad sapratu, ka ColonWell palÄ«dz zaudēt svaru, sāku konsultēt cilvēkus ar lieko svaru. Viņi stāstÄ«ja par savām ikdienas grÅ«tÄ«bām, izceļot diskomfortu, ko rada locÄ«tavu problēmas. Daudzi no maniem klientiem bija bija spiesti atteikties no sava iecienÄ«tā sporta veida, ceļoÅ”anas un pat nācās atteikties no fiziska darba. No pirmā acu uzmetiena var Ŕķist, ka liekais svars un locÄ«tavu problēmas nav saistÄ«tas, taču patiesÄ«bā liekais svars ļoti apgrÅ«tina locÄ«tavu darbÄ«bu. Tā radās ideja par FenoQ Tricollagen Joints ā€“ perorālu trikolagēna preparātu, kas stiprina skrimŔļus, ieeļļo locÄ«tavas no iekÅ”puses un atjauno kustÄ«bu brÄ«vÄ«bu. Rezultāti, ko klienti gÅ«st, izmantojot ColonWell un FenoQ Tricollagen Joints kopā, mani joprojām pārsteidz.

 

JÅ«su radÄ«tais produkts jau ir iekarojis daudzu cilvēku sirdi un gÅ«st popularitāti visā pasaulē. Kā jÅ«s spējāt atrast laiku grāmatas izdoÅ”anai 2018. gadā, kad ir tik daudz darba?

 

ā€œEs mēdzu jokot, ka ColonWell ir mans bērns, un grāmata ir pierādÄ«jums tam, ka bērns ir izaudzis. Es nevaru personÄ«gi konsultēt visus cilvēkus pasaulē, bet, uzrakstot grāmatu, es varu sasniegt daudz vairāk cilvēku. Publicējot grāmatu, es Ä«stenoju savu sapni nodot zinātniskās zināŔanas visiem saprotamā valodā. Pat bez aizkariem varu pastāstÄ«t, kas jādara, lai katru dienu varētu izkārnÄ«ties vai kā beidzot atbrÄ«voties no nokarena vēdera. LasÄ«tāji stāsta, ka pēc Ŕīs grāmatas izlasÄ«Å”anas automātiski rodas vēlme sākt piekopt veselÄ«gāku dzÄ«vesveidu. Å ie vārdi ir lielākais kompliments, kuru var saņemt grāmatas autors.”

 

Neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz dažādu uztura bagātinātāju un veselības grāmatu, joprojām ir daudz cilvēku ar zarnu trakta problēmām vai lieko svaru. Kā jūs motivētu viņus neatmest cerību, ka ir iespējams uzlabot veselību?

 

“Neievērojiet diētas. Lai sasniegtu ilgtermiņa rezultātus, ir jāmaina dzÄ«vesveids un jāveido jauni ikdienas paradumi. Jau vairākus gadus mēs Ä«stenojam projektu ā€œIzaicinājumi veselÄ«baiā€, kurā piedalās cilvēki ar dažādām zarnu trakta problēmām un lieko svaru. Vairāku mēneÅ”u garumā dalÄ«bnieki lieto ColonWell un pakāpeniski veido veselÄ«gāka dzÄ«vesveida ieradumus. Projekta noslēgumā satiekam cilvēkus, kas ir mainÄ«juÅ”ies ne tikai fiziski, bet arÄ« psiholoÄ£iski. Viņi apgalvo, ka pirmo reizi dzÄ«vē ir atraduÅ”i ko tādu, kas beidzot licis justies labāk. Vai Ŕādi stāsti nav labākā motivācijas deva?ā€